lao động trong doanh nghiệp

Những lưu ý về mảng lao động mà doanh nghiệp cần biết

Những lưu ý về mảng lao động mà doanh nghiệp cần biết

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mảng lao động là một mảng quan trọng, tuy nhiên rất ít doanh nghiệp chú ý, vì vậy khi có kiểm tra việc bị phạt tiền là không thể tránh khỏi. 1. Thực hiện khai trình, báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 [...]