kinh nghiệm làm sổ kế toán

Kinh nghiệm đóng sổ kế toán

Kinh nghiệm đóng sổ kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Không nên đóng chết sổ kế toán, khi phát hiện sai sót cần thay đổi lại phải tháo ra, mất công sức và xấu sổ -> nên đóng đục lỗ, dễ thay thế và đẹp sổ. 2. Không cần in quá nhiều loại sổ kế toán không cần thiết. Tốn giấy, tốn công, tốn [...]