kinh nghiệm làm bhxh

Công việc  cần làm cuối năm 2016 và đầu năm 2017 BHXH

Công việc cần làm cuối năm 2016 và đầu năm 2017 BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nhiều bạn mới bắt tay vào làm công tác BHXH hoang mang không biết cuối năm mình cần làm gì với cơ quan BHXH và cơ quan lao động.   1) Gia hạn thẻ BHYT * TP.HCM: Gia hạn tự động theo công văn 1989/BHXH-QLT – Khi đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ […]