Không phát sinh thuế TNCN

Không phát sinh thuế TNCN

Không phát sinh thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp hàng kỳ Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không? Mức phạt chế tài cho hành vi không kê khai và nộp quyết toán thuế TNCN? 1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không? * Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định: […]