không được làm kế toán

Trường hợp theo quy định không được làm kế toán

Trường hợp theo quy định không được làm kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Trong đó có quy định về hành nghề kế toán Theo đó, những người không được làm kế toán gồm: – Người chưa thành niên; người […]