khấu trừ thuế GTGT

Thắc mắc về Khấu trừ thuế GTGT

Thắc mắc về Khấu trừ thuế GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công ty tôi có chi mua quà Tết cho một số đơn vị đối tác làm ăn có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Vậy số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này có được khấu trừ không? Trả lời: Theo khoản 5, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định nguyên tắc […]

Khấu trừ thuế GTGT khoản chi phúc lợi cho người lao động

Khấu trừ thuế GTGT khoản chi phúc lợi cho người lao động

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 4005/TCT-CS kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng khoản chi phúc lợi cho người lao động – Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu […]