kế toán xăng dầu

Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn đơn giản ngắn gọn Hạch toán chi phí xăng dầu . Định khoản khoản phí xăng dầu chạy thử như thế nào ? – Khi sử dụng ô tô con , phát sinh chi phí xăng dầu các bạn cho vào tài khoản CP QLDN nhé. ( 642) – Khấu hao của xe […]