kế toán tài chính thông tư 200

Bài tập kế toán theo thông tư 200 có lời giải

Bài tập kế toán theo thông tư 200 có lời giải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Đề bài tập kế toán tài chính 1 theo thông tư 200 như sau: Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 650.000đThu được khoản nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước Nhận trước tòan […]