kế toán giá thành sản phẩm

Tính giá thành sản phẩm: sản xuất giản đơn liên tục

Tính giá thành sản phẩm: sản xuất giản đơn liên tục

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Bước 01: Vào danh mục/ vật tư hàng hóa/ vật tư hàng hóa/Thêm + Đặt tên + Chọn tính chất: thành phẩm + nhóm thành phẩm Khai báo tiếp các thông tin khác về 155 *Bước 02: Đối tượng tập hợp chi phí/ thêm/ Loại: thành phẩm + Chọn mã thành phẩm cần tính giá [...]