kế toán chuyên ngành vận tải

Kế toán chuyên ngành vận tải

Kế toán chuyên ngành vận tải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tìm hiểu kế toán chuyên ngành vận tại *Vấn đề 01. Kế toán chi phí Kinh Doanh vận tải gồm: – Tiền lương của lái xe, phụ xe. Tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác…. – Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương. – Nhiên liệu. – Vật liệu phụ – […]