kê khai thuế thương mại xuất khẩu

Hóa đơn thương mại xuất khẩu và cách kê khai thuế

Hóa đơn thương mại xuất khẩu và cách kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài dùng hóa đơn thương mại (commercial invoice) không dùng hóa đơn xuất khẩu? Trong bảng kê phụ lục hàng hóa dịch vụ bán ra có kê khai không? nếu có thì kê khai như thế nào? Doanh thu được ghi nhận như thế nào? ***Về hóa đơn: – Căn cứ […]