kê khai thuế sai

Kê khai thuế sai kê khai thuế khác KQKD cuối cùng

Kê khai thuế sai kê khai thuế khác KQKD cuối cùng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Kê khai là gì? Kê ra để khai báo, hoặc khai báo bằng cách kê ra. Khai sai là gì? Khai sai tức là khai không đúng Khai đúng là gì? Là khai sai. Vậy Kê khai đúng so với cái gì và sai so với cái gì? Đúng sai là so với các yêu tố […]