hủy hóa đơn

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn   – Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; – Khoản 7 điều 3 Thông […]