hưởng lương hưu bhxh 2018

Hiện trạng hưởng lương hưu 2018

Hiện trạng hưởng lương hưu 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

BHXH (BHXH Việt Nam), cho biết cả nước hiện có 2,4 triệu người đang được hưởng lương hưu hàng tháng. Khoảng 100 người có lương hưu từ 23 triệu đồng/tháng đến 101 triệu đồng/tháng, trong đó có 24 người được lương hưu trên 30 triệu đồng/tháng. Ở mức lương hưu từ 17,25 triệu đến dưới […]