hưởng chế độ BHYT cao hơn chế độ con liệt sĩ

Quy định hưởng chế độ BHYT cao hơn

Quy định hưởng chế độ BHYT cao hơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Có được hưởng BHYT theo chế độ của con liệt sĩ không? Nếu được thì cần làm thủ tục như thế nào? Nếu đã đóng BHYT thì có được hoàn trả không? Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau: Tại Khoản 2 Điều 13 sửa đổi, bổ sung [...]