Hoàn thuế giá trị gia tăng 2018

Thuế GTGT và Thuế TNDN hiệu lực 01/02/2018

Thuế GTGT và Thuế TNDN hiệu lực 01/02/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Từ 01/02/2018, khi Nghị định 146/2017/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP) bắt đầu có hiệu lực thì kéo theo đó một số quy định sau bắt đầu có hiệu lực: 1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự […]