hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh? Hay chỉ cần lập biên bản điều chỉnh – Văn bản pháp lý nào quy định về hóa đơn chứng từ – Trường hợp nào nên viết hóa đơn điêu chỉnh trường hợp nào không nên? *Căn cứ: – Khoản 3, Điều [...]