hóa đơn GTGT hàng hóa không chịu thuế GTGT

Lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT thì xuất hóa đơn như thế nào?   Về hóa đơn: +++ Căn cứ: – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT); – Điểm 2.1 Phụ […]