hóa đơn điện nước chung với chủ nhà

Tài sản hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản hình thành trước giấy phép kinh doanh

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công ty mới được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, tiền thân từ xưởng sản xuất đã được mấy năm. Những tài sản này thuộc sở hữu cá nhân chủ doanh nghiệp đã mua trước đó cho xưởng sản xuất 1/ Giờ máy móc thiết bị đầy đủ hết nhưng không […]