hàng hóa đi mượn

Hàng hóa nguyên vật liệu đi mượn có được bán?

Hàng hóa nguyên vật liệu đi mượn có được bán?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cho mượn hàng hóa, nguyên vật liệu…vậy bên đi mượn có được bán tài sản đã mượn hay không? Việc đi mượn tài sản có phải xuất hóa đơn hay không? ***Câu hỏi: Bạn Huỳnh Yến Vĩ (huynhyenvi@gmail.com.vn) hỏi: 40. Kính gửi: Bộ Tài Chính Tôi […]