công ty giữ sổ bhxh

Người lao động có thể sử dụng lao động giữ sổ BHXH

Người lao động có thể sử dụng lao động giữ sổ BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Đến nay bộ phận nghiệp vụ BHXH TP.HCM đã rà soát hàng chục ngàn sổ trong tổng số hơn 2 triệu sổ mà cơ quan này đang quản lý. Theo quy định của Luật BHXH, từ năm 2016, người lao động được quyền giữ sổ BHXH thay vì người sử dụng lao động giữ như [...]