chính sách tiền lương

6 chính sách tiền lương, nghề nghiệp, phụ cấp có hiệu lực 8/2018

6 chính sách tiền lương, nghề nghiệp, phụ cấp có hiệu lực 8/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tăng mức trợ cấp và phụ cấp ưu đãi người có công, tiêu chuẩn chức danh trong giáo dục nghề nghiệp, mức lương của giáo viên dự bị đại học, phụ cấp với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ, trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc…là những chính sách mới có hiệu lực [...]