chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại bằng tiền phải chịu thuế TNCN

Chiết khấu thương mại bằng tiền phải chịu thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 25/04/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1615/TCT-CS, hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN, thuế GTGT đối với trường hợp chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Chiết khấu thanh toán là khoản [...]

Cập nhật một số văn bản thuế tháng 11/2016

Cập nhật một số văn bản thuế tháng 11/2016

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Hoàn thuế xuất khẩu nếu có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ đủ 300 triệu đồng Căn cứ: Điều 1, Luật số 106/2016/QH13 Theo đó: Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 [...]