chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được trả sổ BHXH

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được trả sổ BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ông làm việc được 2 năm thì đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do sức khỏe. Hiện công ty giữ sổ BHXH của ông Thái. Ông Thái hỏi, công ty giữ sổ BHXH như vậy đúng hay sai? Ông phải làm sao để lấy được sổ BHXH? Về vấn đề này, BHXH  trả […]