chậm đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chậm Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư thì có bị phạt không? Có phải thông báo với cơ quan thuế? Không thông báo có bị phạt hay không? +++ Trước đây khi đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng – Theo Điều 9,Thông tư 156/2013/TT-BTCquy định […]