bhxh 2017

Chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017

Chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 29/6, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2696/BHXH-CSXH, hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017. Theo đó: 1. Đối với chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe: – Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do [...]

Công việc  cần làm cuối năm 2016 và đầu năm 2017 BHXH

Công việc cần làm cuối năm 2016 và đầu năm 2017 BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nhiều bạn mới bắt tay vào làm công tác BHXH hoang mang không biết cuối năm mình cần làm gì với cơ quan BHXH và cơ quan lao động.   1) Gia hạn thẻ BHYT * TP.HCM: Gia hạn tự động theo công văn 1989/BHXH-QLT – Khi đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ [...]