Báo cáo tài chính làm sai

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp nộp sai BCTC có bị phạt không, có được điều chỉnh không? Quy định ở văn bản chế tài nào? ***Bước 01: xem xét việc sai sót có trọng yếu hay không – Nếu sai sót không trọng yếu thì bỏ qua điều chỉnh cho năm hiện tại – Còn nếu sai sót [...]