Quy trình xoát xét dọn dẹp sổ sách nhanh gọn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Xoát xét sổ sách kế toán phải có quy trình chuẩn chỉ để công việc được nhanh gọn và thuận tiện nhất

 

1. Kiểm tra thuế TNCN

– Tờ khai quyết toán Thuế TNCN các Năm, Quyết toán thuế TNCN đầy đủ các năm hay không

– Hợp đồng lao động từng người,phụ lục hợp đồng (nếu có), chứng minh thư còn hay mất

– Bảng lương từng tháng, kèm bảng chấm công (xem khớp mức lương cơ bản, phụ cấp..)

– Thiếu ai bổ sung ghi chú lại

– Quyết định tăng lương, và phụ lục hợp đồng lao động

2. Kiểm tra hồ sơ khai thuế

– Khai báo thuế hàng tháng file cứng + hóa đơn chứng từ gốc
(cái nào mất , sai sót MST, địa chỉ….kê ra giấy, ghi chú lại)

– BCTC, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN file cứng

– Bảng giá thành và đăng ký định mức

3. Kiểm tra hồ sơ hợp đồng

– Hợp đồng kinh tế đầu ra

+ Thương mại : photo hóa đơn, HĐKT, Thanh lý, biên bản giao hàng, xuất kho

+ Xây dựng : HĐKT & dự toán, Thanh lý,biên bản nghiệm thu,photo hóa đơn kẹp vào.

– Hợp đồng kinh tế đầu vào

+ Thương mại: HĐKT, Thanh lý, biên bản giao hàng, hóa đơn đầu vào.

+ Xây dựng, giao khoán: HĐKT, HĐ Giao khoán, biên bản nghiệm thu,photo hóa đơn kẹp vào

 

 

4. Hồ sơ ban đầu và chuẩn bị cho quyết toán thuế

– Giấy phép kinh doanh các lần thay đổi + gốc photo

– Quy chế tài chính

– Điều lệ công ty

– Xuất khai báo thuế ra bảng kê excel các năm (12 tháng)

– Lọc 1 file về hóa đơn > 20 triệu có ghi chú cột số tiền , ngày thanh toán

– Photo hóa đơn > 20 triệu + UNC (Làm hồ sơ công nợ kèm bảng kê những hóa đơn trên 20 triệu)

– Xuất toàn bộ sổ cái ra excel, CĐPS, NKC

– Tập hợp sổ sách các năm bằng file cứng (bản giấy), Sổ cái, NXT, Bảng giá thành, CĐPS, Công nợ….

5. Công tác chứng từ thuế và kê khai thuế, hóa đơn

– Hóa đơn đối chiếu với kê khai thuế đã kê khai ở phụ lục mua vào bán ra, hóa đơn sai đã có đủ các thủ tục chứng từ điểu chỉnh hay chưa

– Kiêm tra chứng từ ngân hàng có đầy đủ hay không, có mất UNC nào hay không?

– Xuất khai báo thuế ra bảng kê excel các năm (12 tháng) (kiểm tra xem người củ làm có còn các files này hay không hay làm mất hết rùi)

– Lọc 1 files về hóa đơn > 20 triệu có ghi chú cột số tiền , ngày thanh toán / tác dụng kê biên chứng từ UNC còn hay mất và đối chiếu công nợ có khớp sổ sách

– Phôtô hóa đơn > 20 triệu + UNC + hợp đồng đầu vào lưu trữ mỗi 1 công ty là 1 tập có ghi chú tên các đơn vị cho dễ tìm

– Xuất toàn bộ sổ cái ra excel, CĐPS: tác dụng sau này thanh tra thuế cấp cho họ khi giải trình

6. Kiểm tra sổ sách các năm đã in đầy đủ chưa.

– Tập hợp sổ sách các năm bằng file cứng (bản giấy),Sổ cái,NXT,Bảng giá thành, CĐPS,Công nợ….

– Sổ tổng hợp và sổ chi tiết sổ sách kế toán

 

Như vậy hững điểm bất thường và đưa ra phương án xử lý các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp, tìm phương án tối ưu để xử lý vấn đề phát sinh triệt để những sai phạm và tìm hướng khắc phục hậu quả

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*