Nộp mẫu 06 năm 2016 được miễn nộp năm 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 29/03/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1158/TCT-CS, giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Theo công văn thì căn cứ quy định tại:

– Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Công văn 328/TCT-CS, ngày 24/01/2017
– Công văn 2670/BTC-TCT, ngày 28/02/2017

 

thanh-lap-doanh-nghiep-uy-tin-chuyen-nghiep

 

Theo đó:

Trường hợp năm 2016 doanh nghiệp đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp :
+ Được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017
+ Không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017 dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*