Những văn bản hướng dẫn Thuế mới Tháng 04/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Quy tắc mới về xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư 05/2018/TT-BCT

Đối tượng áp dụng: thương nhân, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Ngày ban hành: 03/04/2018

Ngày có hiệu lực: 03/04/2018

 

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

 

2. Chính sách thuế khi thực hiện sát nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh

Công văn 1064/TCT-KK, ngày 29/03/2018

3. Khi đã nộp hồ sơ giải thể có được khôi phục MST?

Công văn 1062/TCT-KK, ngày 29/03/2018

4. Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hàng trả lại nước ngoài

Công văn 3761/BTC-CST, ngày 02/04/2018

5. Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh như thế nào?

Công văn 3759/BTC-TCT, ngày 02/04/2018

6. Chuyển máy móc nhập khẩu cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn?

Công văn 1167/TCT-CS, ngày 05/04/2018

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*