Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm 2019

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 20 triệu học sinh, sinh viên tới trường. Đồng hành với thế hệ trẻ là chính sách BHYT có tính nhân văn. Mỗi học sinh, sinh viên cần biết để tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trong quá trình tiếp thu tri thức.

 

bhyt-hs-1568076206352

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*