Mua ô tô, hàng hóa hạch toán vay tiền thì hoạch toán ra sao

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp mua ô tô, hàng hóa bằng nguồn tiền vay ngân hàng nhưng ngân hàng chuyển thẳng vào Tài Khoản bên Bán thì phải hạch toán như thế?

 

Hồ sơ vay ngân hàng: Tùy theo yêu cầu của mỗi ngân hàng nhưng sơ bộ thường là

– Giấy phép kinh doanh công chứng

– Biên bản hợp hội đồng thành viên

– Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của từng ngân hàng

– Báo cáo tài chính các năm hoặc kỳ theo yêu cầu của ngân hàng

– Điều lệ công ty

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng (nếu có)

– Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người đại diện công ty đứng ra vay vốn (photo)

– Bảng tổng hợp: Nhập Xuất tồn kho, Công nợ, Hóa đơn đầu Vào, Hợp đồng kinh tế….tùy theo yêu cầu của ngân hàng

– ……..

Về thuế GTGT được khấu trừ

***Căn cứ:

– Điều 15, Khoản 4, Điểm c Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính

– Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

– Công văn 2238/TCT-KK Ngày 16/6/2014 khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng mua vào do Tổng cục Thuế ban hành

*****Theo đó:

– Tại Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015: Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

 

= > Theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng, khi Công ty cung cấp các hoá đơn mua hàng trả chậm thì Ngân hàng giải ngân theo số tiền Công ty mua nợ người bán bằng cách: Ngân hàng giải ngân chuyển thẳng số tiền vào tài khoản của người bán và phát hành Giấy nhận nợ của ngân hàng (trên Giấy nhận nợ có thông tin tài khoản của bên thụ hưởng) và trong hợp đồng ký với bên bán hàng có quy định phương thức thanh toán này thì đây được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng.

+Trường hợp 01: Ngân hàng giải ngân về tài khoản doanh nghiệp, hoặc bằng tiền mặt

– Nhận tiền: Nợ TK 111,112/ Có TK 341

– Chi dùng: Nợ TK liên quan SXKD/ Có TK 111, 112

+Trường hợp 02: Ngân hàng giải ngân thẳng số tiền vay vào tài khoản bên Bán

– Thanh toán tạm ứng lần 01: Nợ TK 331/ Có TK 112

– Thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền vay ngân hàng: nhưng chuyển thẳng vào tài khoản bên Bán xe/ mua hàng… căn cứ Khế Ước Nhận Nợ, UNC: Nợ TK 331/ Có TK 341

– Khi nhận được hóa đơn GTGT: từ nhà cung cấp

Nợ TK 211,152,153,156….. , TK 1332 / Có TK 331

Hàng kỳ khi trả lãi ngân hàng:

– Lãi : Nợ TK 653/ Có TK 111,112

– Tất toán vốn vay: Nợ TK 341/ Có TK 111,112.

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*