Một số sai phạm kế toán khi làm báo cáo thuế giá trị gia tăng

Viết ngày bởi tranphuong2206

Trong kê khai, nộp thuế GTGT, kế toán vẫn thường hay mắc phải một số các sai phạm. Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ giúp bạn tìm ra lỗi sai để phòng tránh khi thực hiện làm báo cáo thuế GTGT.

1. Vi phạm thời hạn kê khai, nộp thuế

– Khai thuế, nộp thuế tháng: ngày 20 hàng tháng
– Khai thuế, nộp thuế theo quí: ngày 30 tháng đầu quý sau
– Trường hợp Kê khai theo quý: có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý.

2. Vi phạm kê khai thiếu, chậm so với thực tế phát sinh
* Thuế GTGT đầu ra
– Không xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thanh toán theo tiến độ (Các công trình Xây dựng cơ bản; kinh doanh Bất động sản; cơ sở hạ tầng); Đối với khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao…;
– Xác định sai giá trị tính thuế GTGT: hoạt động kinh doanh Bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất – xuất hóa đơn nhưng xác định không chính xác giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT;
– Xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT (thời điểm xác định tính thuế GTGT khác thời điểm thanh toán): Bán hàng hóa dịch vụ nhưng chưa thu được tiền (Thanh toán sau, trả chậm); Dịch vụ cho thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ (đã xuất hóa đơn, thu tiền)…quên không kê khai tính thuế GTGT;
– Không kê khai doanh thu từ nhượng bán tài sản gắn với chuyển Quyền sử dụng đất
– Không kê khai tính thuế đối với Tài sản cố định thanh lý, bán phế liệu, phế phẩm (hạch toán giảm phí)
– Chưa thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng xuất cho, biếu tặng, trao đổi
– Không hạch toán doanh thu, tính thuế GTGT các khoản phải thu khác của các nhà thầu nước ngoài
– Kê khai không đầy đủ doanh thu tính thuế, kê khai thấp hơn hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
– Bán hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng (không lấy hóa đơn): quên không ghi hóa đơn cuối ngày; hoặc xuất hóa đơn ghi giá thanh toán thấp hơn giá thực tế thu tiền.
– Kê khai sót hóa đơn, lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định.
– Công ty hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực, thành lập nhiều chi nhánh trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng lại chỉ kê khai nộp thuế đối với lĩnh vực kinh doanh chính, quên lĩnh vực có thu phí, khác.
– Các khoản giảm trừ không đảm bảo thủ tục:
• Chiết khấu thương mại(TK 521)
• Hàng bán trả lại(TK 531)
• Giảm giá hàng bán (TK 532)
(Nếu là QĐ 48/2006/QĐ-BTC) là TK5211,5212,5213)
– Không đảm bảo thủ tục quy định, không đúng quy định (Lưu ý hợp đồng, phụ lục phải rõ ràng đầy đủ các điều khoản ưu đãi(nếu có).
– Toàn bộ hoặc một phần hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo thủ tục thực xuất khẩu vẫn kê khai thuế suất 0%
– Toàn bộ hoặc một phần hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo thủ tục thực xuất khẩu vẫn kê khai thuế suất 0%
– Xác định và khai sai thuế suất hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%, thuộc trường hợp không phải khai thuế GTGT, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
– Xác định sai thuế suất: DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư theo phương thức có bao thầu NVL, nhưng khi xuất hoá đơn doanh nghệp tách riêng phần giá trị máy móc, thiết bị hoặc tách riêng phần giá trị nguyên vật liệu và kê khai thuế GTGT theo thuế suất thuế 5% thay vì phải kê khai toàn bộ giá trị công trình theo thuế suất của hoạt động xây dựng là 10%.
– Mua bán hàng hoá, dịch vụ để ngoài sổ sách(không nhập hoá đơn, chứng từ mua vào để không xuất hoá đơn đầu ra).

* Thuế GTGT đầu vào
Lưu ý về:
– Nguyên tắc khấu trừ
– Điều kiện được khấu trừ
– Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; Thuế GTGT dùng chung nếu hạch toán riêng được thì theo hạch toán, nếu không hạch toán riêng thì phân bổ theo doanh thu chịu thuế và không chịu thuế.
– Trước 01/03/2012: thuế GTGT đầu vào hàng hoá bị tổn thất không được bồi thường được khấu trừ.
– Trường hợp hàng hoá có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hoá trong quá trình vận chuyển, bơm rót như : xăng, dầu… thì được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá thực tế hao hụt không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của lượng hàng hoá hao hụt vượt định mức không được khấu trừ hoàn thuế.
– Có hoá đơn, chứng từ nộp thuế khâu Nhập khẩu, thuế nhà thầu: Hoá đơn phải đúng quy định như tên, Mã số thuế, địa chỉ…
– Thời hạn khấu trừ hoá đơn (Chỉ lưu ý giai đoạn trước đây quy định 3 tháng, 6 tháng); Từ ngày 01/01/2014: trước khi Cơ quan thuế công bố Quyết định thanh – kiểm tra.
– Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua NH, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.
– Thanh toán qua ngân hàng: Từ ngày 01/01/2014: Tài khoản đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế(bao gồm cả bên mua và bên bán)
– Thanh toán chậm trả: Quá hạn theo hợp đồng , thực hiện điều chỉnh. Qua thanh kiểm tra có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng nhưng không đúng theo thời hạn hợp đồng thì bị xử lý theo quy định.
– Từ ngày 01/01/2014: thực hiện điều chỉnh chậm nhất 31/12 hàng năm.
– Hoá đơn không đủ điều kiện, không thuộc trường hợp được khấu trừ (sai sót, hoá đơn nguồn chi từ quỹ phúc lợi; hoá đơn chi cho cá nhân; tiền thuê nhà cho người lao động, hàng hoá dịch vụ mua vào không phục vụ cho Sản xuất kinh doanh);
– Khấu trừ hoá đơn đầu vào chậm quá thời gian quy định (lưu ý thời gian trước đây);
– Khấu trừ đối với hoá đơn hàng hoá không đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng; Mua hàng hoá dịch vụ có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên của cùng một người bán, trong cùng một ngày không thanh toán qua ngân hàng nhưng ghi thành nhiều hoá đơn và kê khai trên nhiều kỳ thuế khác nhau để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
– Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chứng từ đầu vào không hợp lệ(như quà biếu, tham quan du lịch, thuế GTGT của chi phí golf…), hàng khuyến mại không đăng ký Sở Công thương theo Luật thương mại; hàng khuyến mãi xuất đi nước ngoài.
– Khai thuế đầu vào đối với các chi phí không liên quan đến sản xuất kinh doanh (chi hộ nhà cung cấp, chi tiêu dùng cá nhân, chi cho văn phòng đại diện công ty mẹ)
– Không thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đối với tài sản chuyển mục đích sử dụng từ phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT sang phục vụ cho hoạt động không chịu thuế GTGT.
– Không thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với giá trị lô hàng nhập khẩu bị hao hụt, tổn thất hoặc do điều chỉnh giảm giá, giảm lượng hàng hoá nhập khẩu.
– Không kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT dã khấu trừ đối với hàng hoá, vật tư, nguyên liệu bị tổn thất đã được cơ quan bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác bồi thường.
– Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp mua bán hoá đơn, doanh nghiệp không con tồn tại địa chỉ kinh doanh (bỏ trốn) được cơ quan có thẩm quyền kết luận là hoá đơn bất hợp pháp.
– Kê khai trùng hoá đơn đầu vào(kê khai đầu vào 2 lần), khai sót hoá đơn;
– Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với TSCĐ là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt mức so với quy định.
– Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào sai giá tính thuế GTGT (giá tính thuế tiền cho thuê lại đất không trừ tiền thuê đất phải nộp của DN kinh doanh cơ sở hạ tầng);
– Không điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi đã hết thời hạn thanh toán chậm chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
– Các khoản thuế nhà thầu nộp thay nước ngoài trong trường hợp thu hộ không được khai khấu trừ.
– Có phát sinh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng không phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng hoá, dịch vụ chịu và không chịu thuế GTGT( các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, doanh thu lãi cho vay riêng lẻ,…)
– Tạm phân bổ hàng tháng cuối năm không điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đúng kỳ.
– Xác định và khai sai thuế suất hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%, thuộc trường hợp không phải khai thuế GTGT.

________________________________
CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên Dịch vụ Kế toán trọn gói cho mọi loại hình Doanh nghiệp
Liên hệ HOTLINE: 0962.435.900Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*