Lưu ý kế toán công ty thiết kế và tư vấn xây dựng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Kinh nghiệm làm kế toán trong công ty thiêt kế và xây dựng

*Bước 01: Xây dựng sơ bộ định mức chi phí cho từng hợp đồng gồm các yếu tố: Nhân công, Chi phí máy móc thuê ngoài, chi phí VPP, chi phí chung.

 

Đối với chi phí chung chung thì cần phân bổ theo giá trị hợp đồng, như tiền lương kỹ sư thiết kế: kế toán hạch toán lương vào TK chung rồi định kỳ phân bổ cho hợp đồng thực hiện, rồi hạch toán vào chi phí dở dang 154- chi tiết hợp đồng.
*Bước 02: Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thuê bản vẽ của các chủ đầu tư đặt: công trình nhà dân dụng, công nghiệp, xưởng sản xuất, ….với công ty: xác định được giá trị hợp đồng ký kết => doanh thu thu về và xác định giá trị xuất hóa đơn khi bàn giao cho khách hàng theo thỏa thuận và ký kết với khách hàng.
*Giá thành: do đặc điểm ngành nghề nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động thiết kế => sản phẩm là các bản vẽ . tập hợp lương nhân viên , kỹ sư thiết kế , chi phí phụ vụ cho thiết kế: bút, thước, giấy, ghim, kẹp…. => giá thành thiết kế do đó yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là nhân công và chi phí sản xuất chung

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

= > Do đó ta quy ước việc tính giá thành theo phương pháp định mức các yếu tố chi phí cấu thành giá thành sản phẩm:

–Chi phí tiền Lương = 70%

– Chi phí Sản xuất chung=20%

–Lợi nhuận định mức thiết kế=15%

*Ví dụ: doanh thu = 100.000.000

–Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000

–Chi phí cần phân bổ tính giá thành=100.000.000-100.000.000×15%=85.000.000

= > Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000 sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp: khấu hao công cụ, lương nhân viên văn phòng, khấu hao, dịch vụ mua ngoài: điện, internet….

+Tập hợp chi phí để tính giá thành 154 là : 622,627 , Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): Giá thành SP HoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

–Việc Tính giá thành theo từng hợp đồng, tức là mã hoá giá thành và mã hoá tên khách hàng để theo dõi công nợ và giá thành hợp đồng. Có thể tính và phân bổ các khoản chi phí theo giá trị của hợp đồng và khối lượng quy đổi giá trị hoàn thành của hợp đồng (phân bổ tiền lương trực tiếp, tiền photo in ấn ….)
– Mỗi hợp đồng là một mã đối tượng tính giá thành để tập hợp chi phí

Ngoài hoạt động Thiết kế còn có thể có thêm hoạt động giám sát thi công

+Tư vấn giám sát: Chủ yếu là nhân công (người tư vấn, giám sát công trình) + các chi phí tập hợp tính thành là: chi phí Xăng (có thể phụ câp theo lương, hoặc phiếu đổ xăng hoặc hóa đơn xăng), tiền phòng, tiền nước….

+Thiết kế khảo sát đo đạc:

–Nhân công: phục vụ việc trực tiếp đi khảo sát đo đạc tại hiện trường

–Tài Sản phục vụ việc khảo sát: Máy thuỷ bình, thước, máy tính, máy in, phần mềm thiết kế,…..

– Chi phí trực tiếp tiền mặt: cước xe, xăng, tiền phòng…

+ Chi chi phí sản xuất chung: để phục vụ công tác thiết kế công ty bạn phải trang bị cho nhân viên vật dụng và đồ dùng phục vụ việc thiết kế : phần mềm vẽ chuyên dụng nếu có, máy vi tính, bút, thước kẻ, bàn ghế, giấy và các vật dụng khác phục vụ công việc….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 142,242 vào các hợp đồng dịch vụ bên công ty bạn cung cấp khách hàng

+Hợp đồng và các vấn đề khác:

– Sắp thành bìa công, mỗi công ty là 1 tập hợp những hợp đồng kinh tế đã ký

– Theo dõi tiến độ hợp đồng, và lập các thủ tục khác

– Theo dõi công nợ chi tiết cho các đối tượng khác hàng và hợp đồng

– Mỗi bìa còng ghi chú cẩn thận để tìm chứng từ được nhanh chóng

+Chi phí tiền lương bộ phận tư vấn thiết kế

– Thời gian thực hiện hợp đồng thiết kế theo đơn hàng, báo giá bản vẽ thiết kế, giám sát, thẩm tra….

+ Chấm công theo những ngày thực hiện hợp đồng thiết kế, giám sát, thẩm tra….

+ Mỗi hợp đồng đơn hàng đặt một mã 154 để theo dõi chi tiết 622 tương ứng

+ Nếu không thể theo dõi chi tiết được thì tập hợp chung và phân bổ theo tỉ lệ doanh thu : Chi phí 622,627 phân bổ = Doanh thu chi tiết của hợp đồng/ Tổng doanh thu các hợp đồng x Tổng chi phí 627 trong kỳ

– Những ngày kết thúc hợp đồng thì chấm công tác biệt để tập hợp vào chi phí quản lý

Ví dụ: Nếu hợp đồng thiết kế từ ngày 1-20 thì chấm công tính lương vào giá thành TK 622 cho hợp đồng thiết kế , còn từ ngày 21-30 không có hợp đồng đơn hàng thì chấm công tính lương tập hợp vào TK 642

 

+++Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

1. Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ tư vấn thiết kế là thời điểm nào?

2. Thời điểm tính thuế GTGT là khi nào?

3. Thời điểm tính thuế TNDN là khi nào?

4. Mức phạt chế tài sản thời điểm như thế nào?

*Căn cứ:

– Điều 16 Khoản 2 điểm a. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

– Điều 8 Khoản 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

– Điều 3 khoản b Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

– Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

+Về Ngày lập hóa đơn: là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

+Về Thuế GTGT: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+Về Thuế TNDN: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

*Mức phạt xuất sai thời điểm:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
*Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
*Như vậy:

– Vậy thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu và tính thuế giá trị gia tăng đối với loại hình công ty dịch vụ tư vấn thiết kế sẽ được tính vào thời điểm nghiệm thu bản thiết kế và bàn giao bản vẽ thiết kế giữa bên mua và bê bán

– Mức phạt chế tài: hành vi kê khai sai và chậm xuất hóa đơn truy lại thuế VAT đúng thời điểm nghiệm thu của kỳ kê khai + truy thu thuế TNDN+ phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166

*Chi tiết tại:

– Điều 16. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

– Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013

– Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015

– Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

 

Kế toán trong công ty thiết kế và tư vấn xây dựng

– Tập hợp tính giá thành như thế nào? Công tác phân bổ tiền lương, sản xuất chung ra sao?
– Những thời điểm phát sinh doanh thu và không phát sinh doanh thu thì tính tiền lương bộ phận thiết kế như thế nào?
– Thời điểm xuất hóad đơn là thời điểm nào?

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*