Kinh nghiệm Gộp báo cáo tài chính

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Những doanh nghiệp nào không phải nộp báo cáo tài chính?

– Trường hợp nào được phép xin gộp Báo cáo tài chính? Thuế TNDN, TNCN hay không?

– Thủ tục gồm những gì? Và Nộp ở đâu?

 

*Căn cứ:

– Tại khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Kỳ kế toán
+Nội dung: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng + với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng + với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

– Tại Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính
+Nội dung:”Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

 

– Tại Điều 10. Khoản 1 điểm đ) Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

+Nội dung:”

+ Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

 

ke-toan-nhan-viec-ve-nha-lam
*Theo đó:
– Doanh nghiệp đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh nguyên năm tài từ 01/01-31/12 năm tài chính hiện tại thì không phải nộp báo cáo tài chính
– Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2016, và tính từ ngày thành lập đến hết ngày 31/12/2016 dưới <90 ngày thì doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN vào năm 2017 .
*Điều kiện:
– Công văn xin gộp báo cáo tài chính gửi Cơ quan thuế trước ngày 31/03/2017.
– Công văn Gộp BCTC lập thành 02 bản nộp tại bộ phận 01 cửa của chi cục thuế quản lý, cơ quan thuế giữ 1 bản, doanh nghiệp giữ 01 bản lưu trữ

 

*Mẫu công văn Xin Gộp báo cáo tài chính

– Doanh đang trong thời gian tạm ngưng nguyên năm ko cần phải lập báo cáo Tài chính

– Doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 90 ngàyLoading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*