Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn đơn giản ngắn gọn Hạch toán chi phí xăng dầu .

Định khoản khoản phí xăng dầu chạy thử như thế nào ?

– Khi sử dụng ô tô con , phát sinh chi phí xăng dầu các bạn cho vào tài khoản CP QLDN nhé. ( 642)

– Khấu hao của xe cho vào 642

– Tất cảc các phí đăng kiểm, chạy thử, thay thế phụ tùng thì bạn tập hợp vào và cho vào nguyên giá TSP/s: Ô tô con không có chi phí chạy thử

 

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

– Thuế cho vào tài khoản 133- Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,…, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có các TK 111, 112, 242, 331,..

 

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*