Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Lao động thời vụ dưới 3 tháng cần làm hợp đồng gì? Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi?

 

*** Căn cứ lao động thời vụ dưới 3 tháng

– Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13

– Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

– Điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13

– Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13

 

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

= > Theo đó:

+++ Trước ngày 01/01/2018 : Lao động thời vụ dưới 03 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động.

+++ Từ ngày 01/01/2018 :

– Lao động thời vụ dưới 01 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 1 tháng thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động.

– Lao động thời vụ từ đủ 01 tháng: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

Tags: , , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*