Hỏi đáp Hàng khuyến mãi với thuế GTGT và thuế TNDN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp nếu thực hiện khuyến mãi hình thức bằng hiện vật thì phải làm những thủ tục gì? Có phải xuất hóa đơn GTGT ? Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

 

Công ty bán hàng và có chính sách thưởng hỗ trợ cho khách hàng, ví dụ bán 3000 tấn thì thưởng 10 nghìn/1 tấn. như vậy chính sách trên có phải đăng ký với sở công thương về chính sách khuyến mại không? hàng tháng thì công ty có lập 1 bảng tính thưởng cho khách hàng có ký duyệt của tổng giám đốc và hạch toán thẳng vào chi phí bán hàng và bù trừ công nợ cho khách hàng mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Như vậy xin hỏi có đúng với chính sách thuế không và xin Tổng cục Thuế hướng dẫn.

*Tổng cục Thuế trả lời:

*Về thuế GTGT: Căn cứ quy định tại

+ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC),
+ Khoản 2.4, 2.5 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/02/2014 của Bộ Tài chính,
+ Khoản 3, 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế, doanh nghiệp phải lập hóa đơn đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. Về thực hiện chương trình khuyến mại đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý về thương mại để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 
*Về thuế TNDN: Về nguyên tắc, căn cứ quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính , trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán theo quy định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

*Theo đó:

1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0);

2. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

+Trường hợp:

1. Công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và xuất hàng mẫu cho khách hàng dùng thử đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại (khoản 1, Điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì khi xuất hàng khuyến mại, hàng mẫu

2. Công ty lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, hàng mẫu không thu tiền, dòng thuế suất, tiền thuế không ghi, gạch chéo.

3. Công ty hạch toán vào chi phí theo giá vốn của hàng hóa đã xuất và có thể lập riêng hóa đơn cho hàng khuyến mại, hàng mẫu hoặc được ghi ngay trên hóa đơn bán hàng (dòng cuối cùng của hàng hóa bán ra).

4. Nếu Công ty không thực hiện đúng quy định về đăng ký chương trình khuyến mại thì khi lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại, hàng mẫu Công ty phải ghi giá bán và tính thuế GTGT như hàng bán thông thường.

 Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*