Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chậm Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư thì có bị phạt không?

Có phải thông báo với cơ quan thuế?

Không thông báo có bị phạt hay không?

+++ Trước đây khi đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng

– Theo Điều 9,Thông tư 156/2013/TT-BTCquy định thời hạn nộp Mẫu 08/MST như sau:
“Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
– Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
– Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).“

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

 

+++ Hiện nay khi đăng ký tài khoản ngân hàng:

– Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/09/2015 Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quy định các thông tin thay đổi đăng ký thuế như:địa chỉ nhận thông báo thuế,đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng… thì doanh nghiệp làm theo mẫu và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư chứ không nộp theo mẫu 08/MST tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước đây. Quy định này có hiệu lực từ 01/12/2015.

– Chú ý: hiện nay một số chi cục thuế các quận huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
– Doanh nghiệp phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thay cho mẫu củ 08/MST

 

***Mức phạt chậm nộp PL I-15 về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Căn cứ: Điều 31. Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về : Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

 

****Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

***Những cơ quan chức năng có chức năng phạt vi phạm khi doanh nghiệp vi phạm như sau: đối tượng có đủ thẩm quyền ra quyết định phạt vi phạm
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Liên minh hợp tác xã Việt Nam;
– Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam;
– Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
– Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (3b).

+Theo đó:

– Công chức Thuế khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (theo quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế) phát hiện người nộp thuế Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện lập biên bản về việc Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển cơ quan chức năng nêu trên để kiến nghị xử lý vi phạm

– Cơ quan thuế không có thẩm quyền phạt trong trường hợp Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi kiểm tra phát hiện doanh nghiệp có biểu hiện làm sai, thẩm quyền phạt vi phạm được chuyển sang cho cơ quan chức năng khác để xử lý

*** Chi tiết:
– Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thì Vi phạm quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 với nhiều điểm mới về hồ sơ thủ tục đăng ký DN, hộ kinh doanh,quản lý và sử dụng con dấu … đã được ban hành ngày 14/9/2015.

 

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*