Chi phí mua ngoài như thế nào được coi là chi phí hợp lý?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các chi phí mua ngoài ( Điện, nước, điện thoại, Công tác phí trong và ngoài nước…) như thế nào được coi là chi phí hợp lý? Và những trường hợp nào bị loại trong khi quyết toán thuế?

>> Xem thêm: Chi phí NVL, hàng hóa trong SXKD xác định như thế nào là chi phí hợp lý?

 

doanh-thu-chua-thuc-hien

1. Những chi phí mua ngoài được coi là chi phí hợp lý :

– Phải có hợp đồng, hóa đơn do Bộ tài chính quy định và thanh toán theo hóa đơn tài chính đó.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm để hoạt động SXKD khi thanh payday loans toán điện, nước cho nhà cung cấp kế toán hàng tháng phải lập bảng kê theo mẫu số 02/TNDN

– Những chi phí này phải phục vụ cho quá trình hoạt động SXKD.

direct payday lenders

Bao gồm : Tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, dịch vụ sửa chữa, phí dịch vụ ngân hàng, thuê vận chuyển, bốc xếp, online payday loan hay những hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD mà đơn payday loans las vegas nv vị không tự làm được ( xuất dùng nội bộ), chi phí thành lập doanh nghiệp ( nếu có), kể cả chi phí thuê kho bãi, trụ sở DN , phí vận chuyển ở nước ngoài phục vụ việc bán hàng ở nước ngoài, tiền phụ cấp tàu xe theo quy định, nghỉ phép, chi phí lều lán trại ở tạm cho thợ xây, chi bad credit payday loans phí thuê phá dỡ công trình cũ …..

Đối với công tác :

– Phải có lệnh điều động kèm theo payday loans direct lender kế hoạch công tác. ( Đối với giám đốc không cần có lệnh điều động)

– Giấy đi đường có đóng dấu xác nhận của nơi đến công tác.

– Giấy đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng kèm các hóa đơn chứng từ bắt buộc như payday 2 builds : Vé tàu xe, vé máy bay, hóa đơn thuê phòng nghỉ ( Nếu có), xăng xe đi lại, hóa đơn tiếp khách phát sinh.

– Khoản phụ cấp ăn đường không cần chứng từ chỉ cần căn cứ vào ngày đi và ngày đến nhưng không vượt quá 2 lần so với quy định của Nhà nước.( Chỉ instant payday network có khoản phụ cấp ăn đường và tiền phòng nghỉ).

Khoản chi phí trả lãi vay :

– Vay của tổ chức tín dụng và các đối tượng khác phải nhằm phục vụ cho SXKD và có điều kiện :

+ Doanh nghiệp đã góp đủ vốn đăng ký.

+ Vay để phục vụ SXKD và thanh toán công nợ.

+ Có hợp đồng vay vốn cụ thể.

+ Có chứng từ trả lãi cho tổ chức tín dụng hoặc của các đối tượng khác.

+ Khi trả lãi vay cho cá nhân phải khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn và payday loans direct lender có biên lai khấu trừ thuế đồng thời không được trả lãi vượt quá 150% so với lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay.

Chú Ý : Trường hợp đơn vị có chi nhánh ở địa bàn khác, hạch toán độc lập nếu khoản tiền vay để bổ sung kinh doanh cho chi nhánh thì toàn bộ số tiền lãi vay không được hạch toán ở công ty mẹ mà phải hạch toán thành chi phí tài chính ở tại chi nhánh.( Nếu cần phải phân bổ).

Khoản chi đồng phục

– Chi bằng tiền hoặc hiện vật với mức tối đa không quá 5 triệu đồng/người/năm, đều phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ như có quyết định của giám đốc về việc chi tiền hoặc may đồng phục, khi chi bằng tiền phải có danh sách có chữ ký của what is project payday từng người, có phiếu chi tiền, nếu bằng hiện vật có hợp đồng và hóa đơn kèm danh sách cấp phát có chữ ký từng người.

Khoản chi phí payday advance trích trước phục vụ cho sửa chữa theo dự toán hàng năm. Nếu số thực chi lớn hơn số trích trước payday loan theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch.

2. Những khoản chi phí mua ngoài hay bị loại khi quyết toán thuế:

– Về chi trả tiền thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

– Chi trả tiền điện nước không có đây đủ bảng kê 02/TNDN.

– Giấy công tác không có xác nhận của nới đến công tác, vé tàu xe không đúng với lộ trình tuyến đường và thời gian đi công tác.

– Chi trả lãi vay để góp vốn kinh doanh.

– Khoản chi trang phục cho người lao động không có hóa đơn hoặc chi vượt mức quy định của nhà nước.

Chúc các bạn thành công trong công việc!

_________________________________
Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên đào tạo Kế toán thực hành thực tế
Chuyên Dịch payday 2 wiki vụ kế toán trọn gói toàn quốc giá rẻ
Liên hệ: Hotline – 0962.435.900

Tags:

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*