Chi phí hỗ trợ cước vận chuyển và thuế GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Công Ty hỗ trợ tiền cước vận chuyển cho các đại lý nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh thì các đại lý có phải xuất hóa đơn hay không?

– Các đại lý có phải kê khai thuế hay không?

 

*Căn cứ:

– Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. dịch vụ kế toán thuế trọn gói

– Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

– Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

dao-tao-ke-toan-tren-excel

*Theo đó:

– Trường hợp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thực hiện hỗ trợ tiền cước vận chuyển sản phẩm Urê cho các Đại lý nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty

– Thì khi nhận được tiền hỗ trợ, Đại lý thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

*Chi tiết tại: Công văn số 208/TCT-DNL V/v: thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển.

Tags: , , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*