Các câu hỏi thường gặp khi làm Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số câu hỏi của các kế toán viên khi lập báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.

Làm Báo cáo tài chính cuối năm khiến rất nhiều kế toán viên lúng túng. Công ty Kế toán Hà Nội xin trích dẫn một số câu hỏi tiêu biểu để các bạn cùng tham khảo:

Câu hỏi 1: Em là một kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm, đi làm ở một công ty, chưa quen với sổ sách nhiều. Bây giờ quyết toán cuối năm thì em phải bắt đầu từ đâu và cần những tài liệu, chứng từ gì?

Trả lời:

Bạn hãy làm theo từng bước cơ bản sau:
1. Tập hợp chứng từ phát sinh của 12 tháng, kiểm tra chứng từ tập hợp được với báo cáo thuế đã kê khai ( Số hóa đơn thiếu hay đủ, nội dung kê khai đúng hay sai, …)
2. Xem lại báo cáo tài chính năm 2011, lấy số dư của các TK năm 2011 sang làm số dư đầu kỳ năm 2012 ( Lưu ý về các TK có tiểu khoản như 131, 156, 331, 311, …)
3. Hạch toán chứng từ theo từng tháng theo quy định ( Bạn xem lại cty báo cáo theo quyết định 15 hay 48 mà hạch toán và làm from mẫu báo cáo cho phù hợp).
Doanh thu ( DT bán hàng, DT tài chính, thu nhập khác)
Chi phí ( Giá vốn ( Lưu ý cách tính giá xuất nhập kho), CPBH, CPQL, CP tài chính, CP khác )
Kết chuyển để lên bảng cân đối số phát sinh và kết quả kinh doanh hàng tháng.
4. Tập hợp 12 tháng rồi lên báo cáo tài chính.

bao-cao-tai-chinh (2)

Câu hỏi 2: Em là một kế toán chưa có kinh nghiệm. Công ty em thành lập 6/2012, là công ty thương mại, từ đó đến nay giám đốc em chưa làm sổ sách gì hết, chỉ làm báo cáo thuế hàng tháng. Giờ em phải làm lại sổ sách từ đầu. Sếp đưa cho em hóa đơn đầu ra, đầu vào của tháng 6, ngoài ra không có bất cứ chứng từ gì kèm theo như: phiếu thu, chi, giấy báo có, giấy báo nợ…

Em đã nhập hết hóa đơn ấy vào phần mềm kế toán công ty em sử dụng (phần mềm ACsoft). Bây giờ em phải làm gì và bút toán gì cho từng tháng nữa?

Trả lời: 

Bạn làm theo các công việc sau:
1. Lên ngân hàng, nơi công ty bạn mở tài khoản để xin sổ phụ, sao kê, giấy báo nợ, giấy báo có (nếu lần đầu lên thì nhớ mang theo giấy giới thiệu).
2. Kiếm tra lại xem công ty bạn có TSCĐ và công cụ dụng cụ gì cần phân bổ thì phân bổ.
3. Tính lương từng tháng.
4. Kiểm tra kho, công nợ xem đã khớp chưa?
5. Kiểm tra lại tính hợp lệ của các chứng từ.
Nhớ kiểm tra bút toán góp vốn, biên bản góp vốn và các chứng từ thu góp vốn, ĐKKD kèm theo.
6. Kiểm tra hóa đơn GTGT và báo cáo Thuế xem kê khai có chính xác không, số dư giữa các tháng trên tờ khai đã đúng chưa.

__________________________________________

Câu hỏi 3: Công ty mình mới thành lập được 1 năm nay đến kỳ báo cáo tài chính nhưng minh chưa biết bắt đầu từ đâu ?

Trả lời:

Theo luật kế toán :
– Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.
– Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.
Do đó năm 2011 bạn không cần phải lập báo cáo tài chính và không cần phải báo cho cơ quan thuế việc bạn không nộp báo cáo tài chính.
Việc kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN bạn phải thực hiện theo hướng dẫn của từng loại.

___________________________________________________

Câu hỏi 4: Tôi là sinh viên mới ra trường nên còn rất nhiều bỡ ngỡ với việc lập báo cáo tài chính.Tôi đã làm được báo cáo thuế hàng tháng nhưng không hiểu trong 1 năm cần phải nộp những loại báo cáo tài chính nào, phương pháp làm như thế nào & cơ quan nào sẽ tiếp nhận những báo cáo này.

Trả lời : Số bản

1. Quyết toán thuế GTGT năm
2. Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm
3. Quyết toán thuế TNDN năm
4. Phụ lục số 1 ( Kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm )
5. Kê khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập năm
6. Bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa năm
7. Bảng kê nhập xuất tồn nguyên vật liệu năm
8. Phiếu tình trạng kinh doanh năm
9. Bản kê nghĩa vụ nộp NSNN năm
10. Bảng liệt kê tình hình nộp thuế năm
11. Bảng tổng hợp thanh toán và các khoản phải nộp NSNN
12. Bảng cân đối số phát sinh năm
13. Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn năm
14. Bảng kê tiền lương và các khoản thu nhập khác năm
15. Bảng kê Hợp đồng kinh tế phát sinh năm
16. Báo cáo tài chính năm

______________________________________________

Câu hỏi 5: Doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính năm 2007, nay phát hiện sai sót vậy doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế có được không? Doanh nghiệp có bị phạt không khi nộp lại báo cáo tài chính?

Trả lời:

Trường hợp Công ty tự phát hiện báo cáo tài chính sai sót làm thay đổi số liệu khai quyết toán thuế TNDN đã nộp cho Cơ quan thuế trước đây, và sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính .Nếu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì phải đi nộp thuế và xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính cần điều chỉnh để nộp cho cơ quan thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như hành vi chậm nộp báo cáo tài chính

__________________________________________________

Câu hỏi 6 : Khi lập báo cáo lưu chuyển tiền : Dòng tiền chi mua sắm TSCĐ sẽ tính vào đây tổng số tiền đã thanh toán để mua TSCĐ (kể cả thuế GTGT ) hay chi tính nguyên giá.

Trả lời :

Nguyên tắc của luồng tiền hoạt động đầu tư khi chi là chi tiền ra nhằm tạo tài sản vốn hoá. Do đó, sẽ không bao gồm khoản thuế GTGT phải nộp. Thuế GTGT là thuế gián thu, nó sẽ đánh trên người tiêu dùng cuối cùng, Doanh nghiệp của bạn hoạt động kinh doanh sẽ có thuế đầu vào và đầu ra, khấu trừ lẫn nhau.

__________________________________________________

Câu hỏi 7:Cty tôi có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức góp vốn vào cty Cổ phần ( thật chất chỉ là cho vay vốn ) trong hợp đồng có quy định hằng năm cty B phải trích từ lợi nhuận sau thuế để chia cho cty tôi với mức ấn định theo từng nằm.Như vậy khản thu nhập này có được coi là lợi nhuận không tính thuế TNDN của cty tôi không. Trường hợp ký hợp đồng này với một hộ cá thể có đăng ký thuế và đóng thuế Thu nhập trên thu nhập thu được ước tính có được từ hợp đồng này thì phần thu nhập có thay đồi tính chất không ?

Trả lời :

Về hình thức, khoản thu nhập của bạn thuộc dạng cổ tức. Theo luật thuế TNDN hiện tại thì chưa được coi là thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, theo dự thảo luật thuế TNDN mới, thì khoản thu nhập này sẽ phải chịu thuế (cho dù ký hợp đồng với doanh nghiệp hay hộ cá thể)

____________________________________________

Câu hỏi 8 :Vào tháng 12 chúng tôi có ký hợp đồng giao thầu giám sát thi công với cty B. Cty B xin tạm ứng tiền khi thực hiện chi tiền số tiền này khi lên báo cáo lưu chuyển có nên đưa luôn vào dòng tiền chi đầu tư không ? Khoản tạm ứng của hợp đồng giám sát thi công này có cấu thành TS nhưng TS này vừa phục vụ cho kinh doanh ( kho chứa hàng) và văn phòng cho thuê. Nên kho lập báo cáo lưu chuyển tôi không biết lấy căn cứ gì để chia khoản tạm ứng này theo tính chất là hoạt động kinh doanh hay hoạt động đầu tư.Tôi có thể chia ước lượng theo hạng mục công trình được không?

 Trả lời

Là: “Hoạt động đầu tư”. Bởi vì khoản chi này góp phần hình thành nên TSCD.
Bạn cần phải hiểu bản chất của các hoạt động, chứ không phải TSCD dùng cho kinh doanh thì dòng tiền thuộc hoạt động kinh doanh, TSCD dùng cho thuê thì dòng tiền thuộc hoạt động đầu tư. Mà thực tế, tiền chi ra để đầu tư TSCD thì nó phải là hoạt động đầu tư. Số tiền chi ra này chỉ là hoạt động kinh doanh khi TS xây dựng để bán. Lúc đó TS là hàng tồn kho chứ không phải là TSCD.

____________________________________________

KẾ TOÁN HÀ NỘI chúc các bạn thành công trong công việc. Nếu muốn yên tâm hơn về chất lượng công việc, mời bạn tham khảo dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo tài chính của chúng tôi!

——————————————————–

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên nhân làm dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ – uy tín – chuyên nghiệp

Liên hệ phòng dịch vụ kế toán Ms Hoa: 0944.815.951

How to Dry Mushrooms Dry Beans Storage
Find Guitar Teachers IMVU is a thriving 3D virtual world where users can meet

How to Use a Perm to Straighten Hair
Porno Glimpse at the stitching

Emporio Armani spring 2012 Milan Fashion Week handbags
Porno Subscribe to a good fashion magazine

How to Become a Fashion Designer in Japan
Porno Tv laundry the 1800s something that their valuable task would be

250 is still King of heavy duty pickup trucks in Texas
TOKYO POP LINE the in laws give passive aggressive hugs

Bahadur’s Coolie Woman Odyssey 2014
VIDEOS PORNO XXX pattern in early 1920s

8 Scale Nitro Race Car With Pistol Grip Remote Control 220
Videos Porno A classic long

What To Wear and Not To Wear To A Rush
XXX Porno following mid nineteenth century fashion
Tags: ,