Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 01/01/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước, theo Công văn 05/TXNK-PL, ngày 02/01/2018

 

STT

Nghị định

Biểu thuế

Nội dung chính

1

Nghị định 149/2017/NĐ-CP

VKFTA Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022

2

Nghị định 150/2017/NĐ-CP

VN-EAEU FTA Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022.

3

Nghị định 153/2017/NĐ-CP

ACFTA Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022.

4

Nghị định 154/2017/NĐ-CP

VCFTA Thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022.

5

Nghị định 155/2017/NĐ-CP

VJEPA Thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023

6

Nghị định 156/2017/NĐ-CP

ATIGA Thực hiện Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn  2018 – 2022

7

Nghị định 157/2017/NĐ-CP

AKFTA Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022

8

Nghị định 158/2017/NĐ-CP

AANZFTA Thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018 – 2022

9

Nghị định 159/2017/NĐ-CP

AIFTA Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022.

10

Nghị định 160/2017/NĐ-CP

AJCEP Thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023.

 

10 Nghị định trên có hiệu lực từ  1/2018./.

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*